Lalandia

Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for personvern på lalandia.dk

Bruk av personopplysninger

Personopplysninger oppgis aldri til tredjepart med mindre du selv uttrykkelig gir samtykke til dette, og vi innhenter aldri personopplysninger uten at du selv har gitt oss disse opplysningene ved registrering, kjøp eller deltakelse i en undersøkelse e.l. 

Personopplysninger brukes til gjennomføring av det kjøpet eller den tjenesten som opplysningene er innhentet i forbindelse med. Opplysningene brukes i tillegg for å få større kjennskap til deg og øvrige brukere av nettstedet. Bruken kan blant annet omfatte undersøkelser og analyser som har som mål å forbedre produkter, tjenester og teknologi, samt visning av innhold og reklamer som er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedrørende personopplysninger

Hvis du ønsker tilgang til de opplysningene om deg som er registrert hos Lalandia A/S, skal du henvende deg til info@lalandia.dk. Dersom det er registrert feil data eller du har andre innsigelser, kan du ta kontakt på samme e-postadresse. Du kan få innsyn i opplysningene som er registrert på deg, og du kan gjøre innsigelser mot en registrering i henhold til reglene i den danske personopplysningsloven.

Beskyttelse av personopplysninger

Ifølge den danske personopplysningsloven skal personopplysningene dine oppbevares på en sikker og fortrolig måte. Vi lagrer personopplysningene på datamaskiner med begrenset tilgang. Maskinene er plassert i kontrollerte fasiliteter, og sikkerhetsforanstaltningene våre kontrolleres fortløpende for å avgjøre om de brukeropplysningene vi innehar håndteres forsvarlig, under forutsetning av at vi tar hensyn til dine brukerrettigheter. Vi kan imidlertid ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføring via Internett. Det betyr at det kan være en viss risiko for at uautoriserte personer får tilgang til opplysninger når data sendes og lagres elektronisk. Du oppgir derfor personopplysningene dine på eget ansvar.

I det omfang personopplysningene dine behandles, har du ifølge den danske personopplysningsloven rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som kan tilskrives deg. Såfremt det viser seg at opplysninger eller data om deg er feilaktige eller villedende, har du rett til å kreve disse opprettet, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid gjøre innsigelser mot at opplysninger om deg blir gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle samtykket. Du kan klage over behandlingen av opplysningene og data om deg. Klagen sendes inn til Datatilsynet, jf. personopplysningslovens § 58, pkt. 1.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre gjeldende retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Retningslinjer for personvern
Informasjonskapsler
Badeland Feriesenter Familieferie Ferie med barnebarn Inspirasjon
Langhelg Miniferie Priser Få en natt gratis 5 for 3 7 for 5 Oversikt
Vinterferie Påskeferie Kristi Himmelfartshelg Pinseferie Sommerferie Høstferie Juleferie Nyttårsferie