Hyresvillkor

Här kan ni läsa de allmänna hyresvillkoren för Lalandia i Billund. Vi rekommenderar våra gäster att läsa igenom hyresvillkoren vid bokning av vistelse.

Allmänna hyresvillkor för Lalandia i Billund

Privatägda semesterhus

Semesterhusen är privatägda och Lalandia förmedlar uthyrning av semesterhusen. Hyreskontraktet är ett bindande förmedlingsavtal som ingås direkt mellan hyresgäst och Lalandia. Hyresförhållandet omfattar nämnda semesterhus med alla tillbehör som anges i beskrivningen av semesterhuset. Endast det antal personer som anges i beskrivningen får bo i semesterhuset. När hyresavtalet ingås intygar hyresgästen att denne har fyllt 18 år och är myndig.

Beställning och betalning

 • Beställning på telefon
  När vi har tagit emot bokningen per telefon skickar vi ett hyreskontrakt via e-post med en länk till onlinebetalning. Vid mottagandet av hyreskontraktet görs den 1:a inbetalningen som motsvarar 25 % av hyresbeloppet. Den ska betalas in senast 48 timmar efter beställningen av vistelsen. Vid beställning mindre än 30 dagar före ankomst inbetalas hela hyresbeloppet. Obs! Er vistelse annulleras automatiskt om 1:a inbetalningen inte görs inom betalningsfristen.

 • Beställning online
  Vid beställning online görs den 1:a inbetalningen omgående. Restbeloppet (2:a inbetalningen) betalas senast 30 dagar före ankomstdatumet. Vid beställning mindre än 30 dagar före ankomst inbetalas hela hyresbeloppet.

 • Bekräftelse
  Er beställning är slutligen bekräftad först när ni har mottagit ett e-postmeddelande med ert hyreskontrakt.

 • Saknad 2:a inbetalning
  Om den 2:a inbetalningen inte görs senast 20 dagar före ankomst har Lalandia rätt att annullera hyreskontraktet. Det inbetalade beloppet (1:a inbetalningen) återbetalas inte.

Läs mer under avbokning av hyreskontraktet.

Kontroll av hyreskontrakt

När hyreskontraktet mottas är det hyresgästens ansvar att kontrollera att perioden och hustypen är korrekta.

Ändring av reservation

Ändring av reservation mer än 15 dagar före ankomstdatumet kan ske mot betalning av en ändringsavgift på 250 DKK per reserverat semesterhus. Ändringsavgift ska betalas vid förkortning av vistelse, ändring av ankomstdatum eller semesterhustyp eller flyttning av vistelse mellan semestercenter. Undantag för betalning av ändringsavgift: Tillköp av tillägg för hund, sängkläder och förlängning av vistelse. Det är inte möjligt att ändra en reservation mindre än 15 dagar före ankomstdatumet.

Avbokning av hyreskontraktet

Vid avbokning mer än 30 dagar före ankomst betalas en avbokningsavgift på 250 kr per reserverat semesterhus. Vid avbokning mellan 30 dagar och 20 dagar före ankomst betalas en avbokningsavgift på 25 % av hela hyresbeloppet. Vid avbokning mindre än 20 dagar före ankomstdagen betalas inget tillbaka. Om hela beloppet ännu inte har betalats har Lalandia rätt att kräva hela hyresbeloppet.

Avbeställning av sen avresa (tillval)

Tillvalet sen avresa faller under de vanliga villkoren för avbeställning (se ovan) om ni väljer att avbeställa er vistelse.
Om ni uteslutande önskar att avbeställa sen avresa är det möjligt upp till 15 dagar före ert ankomstdatum.

Avgift på kreditkort

På betalningar med betalkort läggs en avgift efter gällande regler och satser från kortutfärdaren. Du kan se avgiftsbeloppet på ditt kvitto.

Lalandias trygghetspaket

Vi rekommenderar att ni beställer vårt trygghetspaket när ni bokar en vistelse i Lalandia. Då är ni garderade om ni plötsligt får en inbjudan till en stor fest eller annat som gör att ni behöver ändra eller annullera er bokning. Denna garanti ingår inte i era egna försäkringar eller betalkortets avbokningsskydd, utan uppnås endast med Lalandias trygghetspaket. Trygghetspaketet täcker också sjukdom. Trygghetspaketet kostar 383 sek per semesterhus och ska beställas samtidigt som vistelsen.

Så här är ni garderade

Nedan kan ni se hur trygghetspaketet täcker vid behov av ändringar med mer resp. mindre än 15 dagar till ankomst.

Mer än 15 dagar till ankomst

 • Ändring av ankomstdatum
  Ni kan ändra er bokning utan ändringsavgift och ska endast betala en eventuell skillnad mellan den nuvarande och den nya vistelsen.
 • Annullering av vistelse
  Ni kan gratis annullera er vistelse och få hela beloppet återbetalt, därmed betalar ni endast för trygghetspaketet.

Mindre än 15 dagar till ankomst

 • Sjukdom innan eller under er vistelse
  Trygghetspaketet täcker sjukdom innan er vistelse och också om olyckan skulle vara framme och ni blir sjuka medan ni vistas i Lalandia och måste avbryta vistelsen på grund av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar hyresgästen, make/maka, barn, föräldrar eller syskon.
  Om ni är tvungna att avbryta er vistelse ska ni se till att informera vårt servicecenter vid avresa. Anledningen till annulleringen/avbrottet av vistelsen ska dokumenteras av läkare, och läkarintyg ska vara Lalandia till handa senast 7 dagar efter avbeställningen/avbrottet av vistelsen. När ni har beställt trygghetspaketet och vistelsen avbryts returneras beloppet som motsvarar den resterande vistelsen.

Hundar

Er hund är välkommen i semesterhuset mot betalning av ett rengöringstillägg på 275 DKK per hund. Vi reserverar oss för prisändringar. Ni får max. ta med er två hundar per semesterhus; meddelas vid beställning eller minst 15 dagar före ankomst. Om hundar medtas utan att rengöringstillägg har betalats i förväg tar vi ut en avgift på 1 500 DKK. På semesterhusplatsen och i semesterhusområdet ska hunden vara kopplad av hänsyn till grannarna.

Det är inte tillåtet att ta med andra djur än hundar.

Uppladdning av elbil

Det är endast tillåtet att ladda er elbil i semesterhuset om semesterhuset har en laddbox monterad.

Har ni inte bokat ett semesterhus med laddbox kan ni använda Clever- eller Tesla-laddstationerna i Lalandia Centret.

Clever
Ladda upp er elbil vid en av de åtta laddstationerna med en Clever-laddbricka eller med Clever-app. Kom ihåg en typ 2-laddningskabel till bilen.

Tesla
De 16 Supercharger-laddstationerna har en CCS-kabel som kan anslutas till varje elbils laddningsport. Andra elbilar än Tesla använder Teslas mobilapp för att starta och avsluta uppladdning och för att betala för uppladdningen.

Observera att ni ska betala för parkering när ni laddar bilen.

Elboxar kan vara utsålda

Observera att semesterhus med laddbox kan vara utsålda, även om ni har mottagit en bekräftelse. I sådana fall returnerar vi er avgift och hänvisar till våra elladdstationer i semestercentret.

Hyran inkluderar

Tillgång till semesterhuset och dess utrustning under uthyrningsperioden, inträde till AquaDome och slutrengöring av semesterhuset. Det kan förekomma variation i möblering av semesterhusen och enskilda semesterhus kan ha utrustning utöver det som finns angivet i säljmaterialet.

Ankomst och avresa

Ankomst från kl. 15.00. Avresa senast kl. 10.00. Om ni har köpt till sen avresa kan ni stanna i semesterhuset till kl. 13.00. Boende gäster har inträde till Aquadome under avresedagen. Se översikt med öppningstider för centret på lalandia.dk.

OBS!

 • På dagar som ligger efter en stängningsdag öppnar Lalandia-centret kl. 14.00.

 • På söndagar med efterföljande stängningsdag stänger Lalandia-centret kl. 17.00.

Semesterhusets placering

3 dagar före ankomsten skickas information med semesterhusets gatuadress och beskrivning av hur ni använder pinkoden till huset och vägbommar. Gruppresenärer försöker vi så gott det går att placera i närheten av varandra.

Önskemål om placering ska anges vid beställning, men vi kan inte garantera en bestämd placering.

Deposition

Vid skol-, sport- och gruppresor betalas en depositionsavgift på 1 500 DKK per semesterhus. Depositionen krävs i samband med betalningen för vistelsen. Detta belopp betalas tillbaka senast 2 veckor efter avresa om det inte saknas något eller förekommer skador på semesterhuset.

Rengöring och slutrengöring

Den dagliga rengöringen utförs av hyresgästen. Städartiklar finns i semesterhuset. Slutrengöring av semesterhuset inkluderas i vistelsepriset. Gästerna ansvarar själva för diskning, tömning av diskmaskinen och rengöring vid avresa, inklusive slänga soporna på sopstationen.

Rökning

Alla semesterhusen i Lalandia är rökfria, gäller också e-cigaretter. Därför är det inte tillåtet att röka i semesterhusen. Överträds detta debiteras en rengöringsavgift på 1 500 DKK.

Drönaranvändning i Lalandia

Då Lalandia ligger nära Billunds flygplats är det av säkerhetsskäl förbjudet att använda drönare.

Störande ljud

Då vi bygger nya semesterhus i ett mindre område kan det förekomma störande ljud vid enskilda semesterhus.

Hyresgästens ansvar

Hyresgästen måste respektera de ordningsregler som gäller inom semesterbyn. Hyresgästen är helt och hållet ansvarig för semesterhusets inventarier. Om något saknas eller förstörs pga. hyresgästen ska detta betalas vid avresa. Den person som står som hyresgäst ansvarar också för skador under hyresperioden som har orsakats av övriga boende i semesterhuset. Hyresgästen lämnar vid beställning av vistelsen samtidigt samtyckte till att Lalandia lämnar ut hyresgästens personuppgifter i form av namn, adress, e-post och uthyrningsperiod till semesterhusägarens försäkringsbolag i händelse av skador i semesterhuset orsakade av hyresgästen under uthyrningsperioden Semesterhuset får maximalt bebos av det antal personer som anges i prislistan. En person över 18 år måste vara närvarande under hela vistelsen.

Energiförbrukning

Hyresgästen betalar för sin förbrukning i semesterhuset. Energiförbrukningen beräknas utifrån förbrukningen av el, vatten och värme från kl. 15.00 på ankomstdagen till avresatidpunkten. Semesterhusen är uppvärmda med fjärrvärme. Vi drar automatiskt beloppet från det betalkort som ni har använt för att betala för er vistelse, och ni får sedan ett e-postmeddelande med kvittering och uppgörelse över förbrukning.

Priser for energiförbrukning i Billund:

 • El 3,00 DKK per kWh

 • Vatten 95 DKK per m3

 • Värme 1,10 DKK per kWh

Priserna är vägledande i förhållande till marknaden. Vi reserverar oss därför för prisändringar.

Åtkomst till faciliteter
Det kan vara faciliteter med begränsad åtkomst under er vistelse. Det kan vara områden i Lalandia som temporärt stängs för att rengöring eller underhåll ska utföras eller områden som är stängda under hela vistelsen. Detta ger inte anledning till återbetalning av delar eller hela er vistelse i Lalandia.

Reklamationer

Trots att vi gör vårt yttersta för att er semester ska bli något helt speciellt kan det uppstå fel. Om det är saker ni är missnöjda med gällande er vistelse och hyrning av semesterhuset, ska ni först vända er till Lalandia.

Det gör ni enklast genom att vända er till servicecentret under vistelsen, så att vi kan åtgärda felet. Om ni vill göra en reklamation när ni har kommit hem kan ni senast 7 dagar efter avresa skriva till oss på minmening@lalandia.dk.

Möjligheter för särskilda klagomål

Om det skulle hända att vi tillsammans inte kan finna en lösning kan ni lämna in ett klagomål till Ankenævnet för semesterhusuthyrning på http://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejning eller via EU:s tvistlösningsplattform http://ec.europa.eu/odr.

Personuppgifter
Vid bokning av ett semesterhus i Lalandia sparar vi personuppgifter ett år efter avresa. Om du har tackat ja till marknadsföring, exempelvis våra nyhetsbrev, sparar vi uppgifter så länge det finns samtycke. Få en överblick över vilka uppgifter som Lalandia sparar och hur ett samtycke kan dras tillbaka här.

OBS!

Minimiåldern för att hyra är 18 år.

Priser och rabatter

Olika rabatter kan inte kombineras.

Våra priser justeras löpande. De aktuella priserna finns på vår hemsida. Vi gör vårt yttersta för att tekniska fel inte ska uppstå i vår prissättning men förbehåller oss rätten att upphäva en affär på grund av skrivfel och/eller tryckfel.

Force majeure

Lalandia kan ställa in eller avbryta vistelsen på grund av force majeure, vilket innebär: krig, upplopp, strejk, lockout, olje- och bensinransonering, stängning av gränserna, epidemier, natur- och föroreningskatastrofer eller liknande händelser. Vid force majeure måste Lalandia snarast underrätta hyresgästen. Hyresgästen får ingen gottgörelse eller återbetalning av det inbetalda beloppet.

Lalandia är videoövervakat.