Dolphin Slide

Nu kan gästerna skippa trappan och i stället ta vattenrutschbanan från View Terrace till aktivitetsbassängen i Aquadome.

19. februar 2020

Hjälp med namngivning
Då den nya vattenrutschbanan skulle namnges bad vi våra följare på Facebook och Instagram om att komma med förslag på namn. Förslagen strömmade in och vi såg snabbt ett mönster: vattenrutschbanan skulle namnges efter de söta delfinerna som ligger i vattnet där vattenrutschbanan mynnar ut.

Överraskade sportlovsgäster
Dolphin Slide blev körklar just som Lalandia tog emot förväntansfulla sportlovsgäster, till stor glädje för badgästerna. Oftast berättar vi i god tid om nya attraktioner, men denna gång hade vi inte berättat om nyheten innan vattenrutschbanan stod klar. Därför överraskade det många att det plötsligt ringlade sig en vattenrutschbana ned från View Terrace.

Dolphin Slide är nummer 21
Vattenrutschbanan är nummer 21 i Aquadome. De senaste tre åren har Twister och därefter Turbo Racer tillkommit – och nu har Aquadome alltså också fått en Dolphin Slide.

Alla med en längd på minst 130 cm får susa iväg i vattenrutschbanan.

  • Dolphin Slide i Lalandia i Billund
  • Dolphin Slide i Lalandia i Billund
  • Dolphin Slide i Lalandia i Billund