Hyresvillkor

Här kan ni läsa de allmänna hyresvillkoren för Lalandia i Søndervig. Vi rekommenderar våra gäster att läsa igenom hyresvillkoren vid bokning av vistelse.

Hyresvillkor för Lalandia i Söndervig

Boka tryggt - Ni är garderade vid eventuell ny nedstängning

Vid en eventuell ny nedstängning av hela Lalandia eller Aquadome – eller om ni är förhindrade att resa till Danmark p.g.a. gränsstängning eller krav på karantän är er semestervistelse garderad. Skulle en av ovanstående händelser inträffa kan ni välja en av tre möjligheter:

 1. Genomför vistelsen som planerat och få ett presentkort på 30 % av beloppet som ni har betalat för er vistelse.

 2. Flytta er vistelse till en motsvarande på en annan tidpunkt.

 3. Få ett presentkort på en ny vistelse. Presentkortet är giltigt i 3 år. Ni betalar inga extra avgifter.

Privatägda semesterhus

Semesterhusen är privatägda och Lalandia förmedlar uthyrning av semesterhusen. Hyreskontraktet är ett bindande förmedlingsavtal som ingås direkt mellan hyresgäst och Lalandia. Hyresförhållandet omfattar nämnda semesterhus med alla tillbehör som anges i beskrivningen av semesterhuset. Endast det antal personer som anges i beskrivningen får bo i semesterhuset. När hyresavtalet ingås intygar hyresgästen att denne har fyllt 18 år och är myndig.

Beställning och betalning

 • Beställning på telefon
  När vi har tagit emot bokningen per telefon skickar vi ett hyreskontrakt via e-post med en länk till onlinebetalning. Vid mottagandet av hyreskontraktet görs den 1:a inbetalningen som motsvarar 25 % av hyresbeloppet. Den ska betalas in senast 48 timmar efter beställningen av vistelsen. Vid beställning mindre än 30 dagar före ankomst inbetalas hela hyresbeloppet.

 • Beställning online
  Vid beställning online görs den 1:a inbetalningen omgående. Restbeloppet (2:a inbetalningen) betalas senast 30 dagar före ankomstdatumet. Vid beställning mindre än 30 dagar före ankomst inbetalas hela hyresbeloppet.

 • Saknad 2:a inbetalning
  Om den 2:a inbetalningen inte görs senast 20 dagar före ankomst har Lalandia rätt att annullera hyreskontraktet. Det inbetalade beloppet (1:a inbetalningen) återbetalas inte.

 • Betalning med banköverföring
  Om ni har betalat via banköverföring eller om kreditkortet har gått ut ska ni checka in i vårt servicecenter, där också energiförbrukningen i semesterhuset betalas i förväg.

Kontroll av hyreskontrakt

När hyreskontraktet mottas är det hyresgästens ansvar att kontrollera att perioden och hustypen är korrekta.

Ändring av reservation

Ändring av reservation mer än 15 dagar före ankomstdatumet kan ske mot betalning av en ändringsavgift på 250 DKK per reserverat semesterhus. Ändringsavgift ska betalas vid förkortning av vistelse, ändring av ankomstdatum eller semesterhustyp eller flyttning av vistelse mellan semestercenter. Undantag för betalning av ändringsavgift: Tillköp av tillägg för hund, sängkläder och förlängning av vistelse. Det är inte möjligt att ändra en reservation mindre än 15 dagar före ankomstdatumet.

Avbokning av hyreskontraktet

Vid avbokning mer än 30 dagar före ankomst betalas en avbokningsavgift på 250 kr per reserverat semesterhus. Vid avbokning mellan 30 dagar och 20 dagar före ankomst betalas en avbokningsavgift på 25 % av hela hyresbeloppet. Vid avbokning mindre än 20 dagar före ankomstdagen betalas inget tillbaka. Om hela beloppet ännu inte har betalats har Lalandia rätt att kräva hela hyresbeloppet.

Avgift på kreditkort

På betalningar med betalkort läggs en avgift efter gällande regler och satser från kortutfärdaren. Du kan se avgiftsbeloppet på ditt kvitto.

Lalandia Trygghetspaket

Vi rekommenderar att ni beställer vårt Trygghetspaket när ni bokar en vistelse i Lalandia. Då är ni garderade om ni plötsligt får en inbjudan till en stor fest eller annat som gör att ni behöver ändra eller annullera er bokning. Denna garanti ingår inte i era egna försäkringar eller betalkortets avbokningsskydd, utan uppnås endast med Lalandias trygghetspaket. Trygghetspaketet täcker också sjukdom. Trygghetspaketet kostar 249 kr per semesterhus och ska beställas samtidigt som vistelsen.

Så här är ni garderade

Nedan kan ni se hur trygghetspaketet täcker vid behov av ändringar med mer resp. mindre än 15 dagar till ankomst.

Mer enn 15 dager før ankomst

 • Ändring av ankomstdatum
  Ni kan ändra er bokning oavsett orsak och utan att betala extra. Ni betalar inte en ändringsavgift och ska endast betala en eventuell skillnad mellan den nuvarande och den nya vistelsen.

 • Annullering av vistelse
  Ni kan fritt annullera er vistelse. Den enda utgiften är priset på trygghetspaketet.

Mindre än 15 dagar före ankomst

 • Sjukdom innan eller under er vistelse
  Trygghetspaketet täcker sjukdom innan er vistelse och också om olyckan skulle vara framme och ni blir sjuka medan ni vistas i Lalandia och måste avbryta vistelsen på grund av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar hyresgästen, make/maka, barn, föräldrar eller syskon.
  Om ni är tvungna att avbryta er vistelse ska ni se till att informera vårt servicecenter vid avresa. Anledningen till annulleringen/avbrottet av vistelsen ska dokumenteras av läkare, och läkarintyg ska vara Lalandia till handa senast 7 dagar efter avbeställningen/avbrottet av vistelsen. När ni har beställt trygghetspaketet och vistelsen avbryts returneras beloppet som motsvarar den resterande vistelsen.

Covid-19

När ni har beställt ett Trygghetspaket kan ni få era pengar betalade tillbaka, oavsett antal dagar till ankomst, vid:

 • Gränsstängning eller tvångsstängning av Lalandia
  Om myndigheterna stänger gränserna till Danmark, ni är förhindrade att resa in i Danmark p.g.a. utreseregler i ert hemland eller om Lalandia tvångsstängs.

 • Karantän
  Om ni måste gå i karantän och därför inte kan komma iväg på den planerade vistelsen eller måste avbryta en vistelse.
  Anledningen till annulleringen/avbrottet av vistelsen ska dokumenteras av läkare, och läkarintyg ska vara Lalandia till handa senast 7 dagar efter avbeställningen/avbrottet av vistelsen. När ni har beställt trygghetspaketet och vistelsen avbryts returneras beloppet som motsvarar den resterande delen av vistelsen.

Hund

Er hund är välkommen i semesterhuset mot betalning av ett rengöringstillägg på 249 kr per hund. Vi reserverar oss för prisändringar. Ni får max. ta med er två hundar per semesterhus; meddelas vid beställning eller minst 15 dagar före ankomst. Om husdjur medtas utan att rengöringstillägg har betalats i förväg tar vi ut en avgift på 1 500 DKK. På semesterhusplatsen och i semesterhusområdet ska hunden vara kopplad av hänsyn till grannarna.

Uppladdning av elbil

Det är förbjudet att ladda upp er elbil i semesterhuset – använd i stället en av de åtta Clever-laddstationerna för elbilar i Lalandia Centret.

Läs mer

Hyran inkluderar

Tillgång till semesterhuset och dess utrustning under uthyrningsperioden, inträde till AquaDome och slutrengöring av semesterhuset.

Variation i semesterhusen

Det kan förekomma olika varianter av möbleringen i semesterhusen och enskilda semesterhus kan ha utrustning utöver det som finns angivet i säljmaterialet. Inom de enskilda kategorierna av semesterhus kan det förekomma variation av semesterhusets utformning, byggnadsmaterial, byggnadsstil och inredning.

Ankomst och avresa

Checka in från kl. 15.00. Checka ut senast kl. 10.00. På söndagar med efterföljande stängningsdag är utcheckningen senast kl. 13.00. Boende gäster har inträde till Aquadome under avresedagen. Se översikt med öppningstider för centret på lalandia.dk.

Lalandia-centrets öppettider

På dagar som ligger efter en stängningsdag öppnar Lalandia-centret kl. 14.00.

På söndagar med efterföljande stängningsdag stänger Lalandia-centret kl. 17.00.

Se mycket mer under "Det här händer".

Semesterhusets placering

3 dagar före ankomsten skickas information med semesterhusets gatuadress och beskrivning av hur ni använder pinkoden till huset. Gruppresenärer försöker vi så gott det går att placera i närheten av varandra. Önskemål om placering ska anges vid beställning, men vi kan inte garantera en bestämd placering.

Deposition

Vid skol-, sport- och gruppresor betalas en depositionsavgift på 1 500 DKK per semesterhus. Depositionen krävs i samband med betalningen för vistelsen. Detta belopp betalas tillbaka senast 2 veckor efter avresa om det inte saknas något eller förekommer skador på semesterhuset.

Rengöring och slutrengöring

Den dagliga rengöringen utförs av hyresgästen. Städartiklar finns i semesterhuset. Slutrengöring av semesterhuset inkluderas i vistelsepriset. Gästerna ansvarar själva för diskning, tömning av diskmaskinen och rengöring vid avresa, inklusive slänga soporna på sopstationen.

Rökning

Alla semesterhusen i Lalandia är rökfria, gäller också e-cigaretter. Därför är det inte tillåtet att röka i semesterhusen. Överträds detta debiteras en rengöringsavgift på 1 500 DKK.

Hyresgästens ansvar

Hyresgästen måste respektera de ordningsregler som gäller inom semesterbyn. Hyresgästen är helt och hållet ansvarig för semesterhusets inventarier. Om något saknas eller förstörs pga. hyresgästen ska detta betalas vid avresa. Den person som står som hyresgäst ansvarar också för skador under hyresperioden som har orsakats av övriga boende i semesterhuset. Hyresgästen lämnar vid beställning av vistelsen samtidigt samtyckte till att Lalandia lämnar ut hyresgästens personuppgifter i form av namn, adress, e-post och uthyrningsperiod till semesterhusägarens försäkringsbolag i händelse av skador i semesterhuset orsakade av hyresgästen under uthyrningsperioden Semesterhuset får maximalt bebos av det antal personer som anges i prislistan. En person över 18 år måste vara närvarande under hela vistelsen.

Energiförbrukning

Hyresgästen betalar för sin förbrukning i semesterhuset. Vi drar automatiskt av den från det betalkort som ni har använt vid betalningen för vistelsen. Priserna är vägledande i förhållande till marknaden. Vi reserverar oss därför för prisändringar.

 • Priser for energiförbrukning i Søndervig:
  El och värme 4,50 DKK per kWh
  Vatten 95 DKK per m3

Priserna är vägledande i förhållande till marknaden. Vi reserverar oss därför för prisändringar.

Reklamationer

Trots att vi gör vårt yttersta för att er semester ska bli något helt speciellt kan det uppstå fel. Om det är saker ni är missnöjda med gällande er vistelse och hyrning av semesterhuset, ska ni först vända er till Lalandia. Det gör ni enklast genom att vända er till servicecentret under vistelsen, så att vi kan åtgärda felet. Om ni vill göra en reklamation när ni har kommit hem kan ni senast 7 dagar efter avresa skriva till oss på minmening@lalandia.dk

Semesterhusets omgivningar

Då hela området, inklusive semestercenter och semesterhusen, är nybyggda kan utomhusområdena fortfarande vara i etablerings- och anläggningsfasen.

Covid-19: särskild information

P.g.a. hygienhänsyn kan det vara faciliteter med begränsad tillgång under er vistelse. Det kan vara områden i Lalandia som temporärt stängs för att rengöring ska utföras eller områden som är stängda under hela vistelsen. Detta ger inte anledning till återbetalning av delar eller hela er vistelse i Lalandia.

Möjligheter för särskilda klagomål

Om det skulle hända att vi tillsammans inte kan finna en lösning kan ni lämna in ett klagomål till Ankenævnet för semesterhusuthyrning på http://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejning eller via EU:s tvistlösningsplattform http://ec.europa.eu/odr.

Personuppgifter

Vid bokning av ett semesterhus i Lalandia sparar vi personuppgifter ett år efter avresa. Om du har tackat ja till marknadsföring, exempelvis våra nyhetsbrev, sparar vi uppgifter så länge det finns samtycke. Få en överblick över vilka uppgifter som Lalandia sparar och hur ett samtycke kan dras tillbaka här.

Hyresgästen samtycker till att Lalandia – som förmedlare av semesterhusen – får vidarebefordra hyresgästens efternamn och nationalitet till semesterhusägaren. Hyresgästen ingår enbart avtal med Lalandia om hyrning av semesterhusen, men då semesterhusen ägs av privata kommer vi, i händelse av skador i semesterhuset orsakade av hyresgästen, att lämna ut hyresgästens personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och uthyrningsperiod till semesterhusägaren och dennes försäkringsbolag.

OBS!

Minimiåldern för att hyra är 18 år.

Priser och rabatter

Olika rabatter kan inte kombineras.

Våra priser justeras löpande. De aktuella priserna finns på vår hemsida. Vi gör vårt yttersta för att tekniska fel inte ska uppstå i vår prissättning men förbehåller oss rätten att upphäva en affär på grund av skrivfel och/eller tryckfel. Vi reserverar oss för prisändringar.

Force majeure

Lalandia kan ställa in eller avbryta vistelsen på grund av force majeure, vilket innebär: krig, upplopp, strejk, lockout, olje- och bensinransonering, stängning av gränserna, epidemier, natur- och föroreningskatastrofer eller liknande händelser. Vid force majeure måste Lalandia snarast underrätta hyresgästen. Hyresgästen får ingen gottgörelse eller återbetalning av det inbetalda beloppet.

Lalandia är videoövervakat.