Leiebetingelser

Her kan dere lese de generelle leiebetingelsene for Lalandia i Billund. Vi anbefaler gjestene våre å lese gjennom leiebetingelsene ved bestilling av opphold.

Generelle leiebetingelser for Lalandia i Billund

Privateide feriehus

Feriehusene er privateide og Lalandia formidler utleie av feriehusene. Leiebeviset er en bindende formidlingsavtale som inngås direkte mellom leietaker og Lalandia. Leieforholdet omfatter nevnte feriehus med alt tilbehør, som angitt i beskrivelsen av feriehuset. Det må bare bo det antallet personer i feriehuset som er angitt i beskrivelsen. Når leieavtalen blir inngått, må leietaker erklære at han/hun er fylt 18 år og er myndig.

Bestilling og betaling

 • Telefonbestilling
  Så snart bestillingen er mottatt per telefon, sendes leiebevis på e-post med lenke til betaling på Internett. Ved mottak av leiebevis skal første del, tilsvarende 25 % av leiebeløpet, betales inn. Dette skal være betalt senest 48 timer etter bestilling av oppholdet. Ved bestilling mindre enn 30 dager før ankomst betales hele leiebeløpet omgående. Merk: Oppholdet deres blir automatisk annullert hvis 1. del ikke betales innen betalingsfristen.

 • Bestilling på internett
  Ved bestilling på Internett betales første del med en gang. Restbeløpet (andre del) innbetales senest 30 dager før ankomstdato. Ved bestilling mindre enn 30 dager før ankomst betales hele leiebeløpet omgående.

 • Bekreftelse
  Bestillingen er først endelig bekreftet når dere har mottatt en e-post med leiebeviset deres.

 • Manglende innbetaling av andre del
  Hvis andre del ikke betales senest 20 dager før ankomst, har Lalandia rett til å annullere leieavtalen. Innbetalte beløp (første del) blir ikke refundert.

Les mer under Avbestilling.

Kontroll av leiebevis

Etter mottak av leiebeviset er det leietakerens ansvar å kontrollere at periode og hustype er riktig.

Endring av bestillingen

Endring av bestilling mer enn 15 dager før ankomstdato kan skje mot betaling av et endringsgebyr på 250 DKK per reservert feriehus. Endringsgebyr må betales ved forkortelse av oppholdet, endring av ankomstdato eller feriehustype eller flytting av opphold mellom feriesentrene. Unntak for betaling av endringsgebyr: Kjøp av tillegg for hund, sengetøy og forlengelse av oppholdet. Det er ikke mulig å endre en bestilling mindre enn 15 dager før ankomstdato.

Avbestilling

Ved avbestilling mer enn 30 dager før ankomst må det betales et avbestillingsgebyr på 250 kr. per reservert feriehus. Ved avbestilling mellom 30 dager og 20 dager før ankomst betales et avbestillingsgebyr på 25 % av hele leiebeløpet. Ved avbestilling mindre enn 20 dager før ankomstdato, tilbakebetales ikke noe av beløpet. Hvis det fulle beløpet ennå ikke er betalt, har Lalandia rett til å kreve inn hele leiebeløpet.

Avbestilling av sen avreise (tilvalg)

For tilvalget sen avreise gjelder vanlige avbestillingsbetingelser (se ovenfor) hvis dere velger å avbestille oppholdet.
Hvis dere bare ønsker avbestille sen avreise, er dette mulig frem til 15 dager før ankomstdato.

Gebyr på kredittkort

Betalinger med betalingskort blir pålagt gebyr etter gjeldende regler og satser fra korttilbyderen. Du kan selv se gebyrbeløpet på kvitteringen.

Lalandia Trygghetspakke

Vi anbefaler dere å bestille vår Trygghetspakke når dere bestiller et opphold i Lalandia. Da er dere sikret hvis dere plutselig mottar en invitasjon til en stor feiring eller noe annet som gjør at dere ønsker å endre bestillingen. Denne dekningen inngår ikke i deres egne forsikringer eller betalingskortets avbestillingsforsikring, den fås bare med Lalandia Trygghetspakke. Trygghetspakken dekker også ved sykdom. Trygghetspakken koster 383 nok per feriehus og må bestilles samtidig som oppholdet.

Dette dekkes

Under kan dere se hva Trygghetspakken dekker ved behov for endringer når det er over og under 15 dager til ankomst.

Over 15 dager før ankomst

 • Endring av ankomstdato
  Dere kan endre bestillingen uten endringsgebyr og betaler bare betale et eventuelt mellomlegg mellom det nåværende og det nye oppholdet.
 • Annullering av opphold
  Dere kan fritt annullere oppholdet og få hele beløpet refundert, dermed betaler dere bare for Trygghetspakken.

Under 15 dager før ankomst

 • Sykdom før eller under oppholdet
  Ved sykdom dekker Trygghetspakken både sykdom før oppholdet og hvis dere er uheldige og blir syke mens dere er i Lalandia, og må avbryte oppholdet på grunn av akutt sykdom, ulykkestilfelle eller dødsfall som rammer leietaker, ektefelle, barn, foreldre eller søsken.
  Hvis dere er nødt til å avbryte oppholdet, må dere huske å informere vårt servicesenter ved avreise. Begrunnelsen for annullering/avbrytelse av oppholdet må dokumenteres av lege, og legeerklæring må være Lalandia i hende senest 7 dager etter avbestilling/avbrytelse av oppholdet. Når dere har bestilt Trygghetspakken og oppholdet avbrytes, returneres beløpet som tilsvarer resten av oppholdet.

Hund

Hunder er velkommen i feriehuset mot betaling av et rengjøringstillegg på 275 DKK per hund. Vi tar forbehold om prisendringer. Dere kan maks. ta med to hunder per feriehus; opplyses ved bestilling eller minst 15 dager før ankomst. Vis hunder tas med uten forhåndsbetalt rengjøringstillegg, kreves det et gebyr på DKK 1 500. På feriehusets eiendom og i feriehusområdet må hunden være i bånd av hensyn til naboene.

Lading av elbil

Det er bare tillatt å lade opp elbilen i feriehuset hvis det er montert en ladeboks i feriehuset.
Hvis dere ikke har bestilt feriehus med ladeboks, kan dere benytte Clever-ladestasjonene ved Lalandia-senteret.

Les mer

Elboksene kan være utsolgt

NB! Feriehusene med ladeboks kan være utsolgt selv om dere har mottatt en bekreftelse. I slike tilfeller betaler vi tilbake gebyret og henviser til våre ladestasjoner ved feriesenteret.

Leieprisen inkluderer

Rådighet over feriehuset med tilhørende utstyr i leieperioden, gratis adgang til Aquadome og sluttrengjøring ved avreise. Innredningen av feriehusene kan variere, og enkelte feriehus kan inneholde utstyr utover det som er angitt i salgsmaterialet.

Ankomst og avreise

Ankomst fra kl. 15.00. Avreise er senest kl. 10.00. Hvis dere har kjøpt sen avreise i tillegg, kan dere bli i feriehuset til kl. 13.00. Boende gjester har adgang til Aquadome på avreisedagen. Se oversikt over åpningstider for senteret på lalandia.dk.

Merk:

 • På dager som kommer etter en stengt dag, åpner Lalandia-senteret kl. 14.00.

 • På søndager med etterfølgende stengt dag, stenger Lalandia-senteret kl. 17.00.

Plasseringen av feriehuset

3 dager før ankomst vil du motta informasjon med gatenavn til feriehuset og veiledning i bruk av pinkode til hus og bom. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å plassere reisende i grupper i nærheten av hverandre.

Ønsker om plassering må opplyses ved bestilling, men vi kan ikke garantere en bestemt plassering.

Depositum

Ved skole-, sports- og gruppereiser betales det et depositum på 1 500 DKK per feriehus. Depositumet betales samtidig som oppholdet betales. Dette beløpet tilbakebetales senest to uker etter avreise hvis det ikke forekommer mangler eller skade på feriehuset.

Rengjøring og sluttrengjøring

Den daglige rengjøringen skal foretas av leietakeren. Rengjøringsartikler finnes i feriehuset. Sluttrengjøring av feriehuset er inkludert i oppholdsprisen. Gjestene er selv ansvarlige for oppvask, tømming av oppvaskmaskin og opprydding før avreise, inkludert kasting av avfall på de ulike miljøstasjonene.

Røyking

Alle feriehusene i Lalandia er røykfrie, dette gjelder også e-sigaretter. Det betyr at det ikke er tillatt å røyke i feriehusene. Hvis denne regelen brytes, må det betales et rengjøringsgebyr på 1 500 DKK.

Dronebruk ved Lalandia

Ettersom Lalandia ligger i nærheten av Billund Lufthavn, er det av sikkerhetshensyn ikke tillatt å bruke droner.

Støyplage

På grunn av at vi bygger nye feriehus i et mindre område, kan det forekomme støyplage ved enkelte feriehus.

Leietakers ansvar

Leietakeren er forpliktet til å respektere de gjeldende ordensreglene for feriebyen. Leietakeren er fullt ut ansvarlig for feriehusets inventar. Mangler og skader påført av leietaker betales av leietaker ved avreise. Den personen som har inngått leieavtalen, er også ansvarlig for skader forvoldt i leieperioden av de øvrige beboerne i feriehuset. Ved bestilling av oppholdet godtar leietaker samtidig at Lalandia utleverer leietakers persondata i form av navn, adresse, e-post og leieperiode til feriehuseierens forsikringsselskap i tilfelle skader på feriehus eller inventar forårsaket av leietaker i leieperioden I feriehuset kan det maksimalt bo det antall personer som er angitt i prislisten. Under hele oppholdet må det være en person over 18 år til stede.

Energiforbruk

Leietakeren betaler for eget forbruk i feriehuset. Energiforbruket beregnes ut fra forbruket av strøm, vann og varme fra kl. 15.00 på ankomstdagen og fram til avreisetidspunktet. Feriehusene varmes opp av fjernvarme. Vi trekker beløpet automatisk fra det betalingskortet dere har brukt til å betale for oppholdet – og dere vil deretter motta en e-post med kvittering og oversikt over forbruk.

Priser for energiforbruk i Billund:

 • Strøm 3,00 DKK per kWh

 • Vann 95 DKK per m3

 • Varme 1,10 DKK per kWh

Prisene er veiledende i forhold til markedet. Vi tar derfor forbehold om prisendringer.

Adgang til fasiliteter
Det kan være fasiliteter med begrenset adgang under oppholdet deres. Det kan være områder i Lalandia som stenges midlertidig på grunn av rengjøring eller vedlikehold, eller områder som vil være stengt under hele oppholdet. Dette gir ikke grunnlag for refusjon av deler eller hele oppholdet deres i Lalandia.

Reklamasjoner

Selv om vi gjør alt vi kan for at ferien din skal bli noe helt spesielt, kan det oppstå feil. Hvis det er noe dere er misfornøyde med i forbindelse med opphold og leie av feriehuset, må dere i første omgang henvende dere til Lalandia.

Dette gjør dere best ved å henvende dere til servicesentret under oppholdet slik at vi kan rette opp feilen. Hvis dere ønsker å reklamere etter at dere er kommet hjem, kan dere senest 7 dager etter avreise skrive til oss på minmening@lalandia.dk.

Spesielle klagemuligheter

Dersom det skulle skje at vi ikke i fellesskap klarer å finne en løsning, kan dere sende en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning på http://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejning eller via EUs klageplattform http://ec.europa.eu/odr.

Persondata
Ved bestilling av feriehus i Lalandia lagrer vi personopplysninger i ett år etter avreise. Hvis du samtykker i markedsføring, for eksempel vårt nyhetsbrev, lagrer vi dataene så lenge samtykket varer. Få oversikt over hvilke opplysninger Lalandia lagrer og hvordan et samtykke kan trekkes tilbake her.

Merk:

Minimumsalderen for leietaker er 18 år.

Priser og rabatter

Rabatter kan ikke kombineres

Prisene våre justeres fortløpende. De gjeldende prisene finner du på hjemmesiden vår. Vi gjør vårt ytterste for at det ikke skal oppstå tekniske feil i prissettingen, men forbeholder oss retten å oppheve en handel på grunn av tastefeil og/eller trykkfeil.

Force majeure

Lalandia kan avlyse eller avbryte leieavtalen på grunn av force majeure, som omfatter: krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og bensinrasjoneringer, grensestengninger, epidemier, natur- og forurensningskatastrofer eller lignende hendelser. Ved force majeure er Lalandia forpliktet til snarest å underrette leietaker. Det tilkommer ikke leietaker noen form for godtgjørelse eller tilbakebetaling av innbetalte beløp.

Lalandia er videoovervåket.