Personvernbestemmelser

Vi overholder GDPR-lovgivningen og tar godt vare på dataene dine. Dette betyr at vi bare samler inn data som du gir samtykke til – og du kan når som helst trekke samtykket tilbake.

Personvernbestemmelser på lalandia.dk

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi innhenter utelukkende de opplysningene du selv gir i forbindelse med ditt samtykke. Vi innhenter og behandler bestemte vanlige personopplysninger om deg, f.eks. navn, adresse, personnummer, bankopplysninger, e-post og telefonnummer.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger er nødvendige for at vi kan oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Avhengig av hva du har gitt samtykke til, skjer behandlingen av personopplysninger til følgende formål:

 • Markedsføringrelaterte aktiviteter

 • Bestilling av opphold i Lalandia direkte og via reisearrangører

 • Brukerregistrering til nyhetsbrev

 • Stamdata for feriehuseiere

 • Aktivitetsbestilling (bordreservasjon, kinobilletter osv.)

 • Salg av produkter på lalandia.dk

 • Salg av årskort til Lalandia

 • Bruk av situasjonsbilder til markedsføring

 • Analyse av opphold (undersøkelse om gjestetilfredshet)

 • Gavekort (registrering av bruk)

 • Sending av pakker (kvittering for sendt pakke)

 • Gjestehenvendelser (ris og ros)

 • Kjøp av parkeringsbilletter og årskort

 • Bestilling av velkomstpakker

 • Ved henvendelse vedr. tilbudsgiving og andre forespørsler

På hvilket rettsgrunnlag behandler vi dine personopplysninger?

Personopplysninger innhentet til bruk for markedsføringsrelaterte aktiviteter, registrering til nyhetsbrev, aktivitetsbestilling samt spørreskjemaundersøkelser, skjer på grunnlag av samtykke fra deg, jf. GDPR art. 6, 1, bokstav a).

Personopplysninger innhentet til bruk for bestilling av opphold, stamdata på feriehuseiere, salg gjennom nettbutikk, utstedelse av årskort, salg og bruk av gavekort og utsending av pakker osv., skjer som følge av at behandlingen er nødvendig av hensyn til å oppfylle en kontrakt du er med i eller av hensyn til gjennomføring av foranstaltninger som treffes på din anmodning før en kontrakt blir inngått – GDPR art. 6, 1, bokstav b).

Hvem videresender vi personopplysningene dine til?

Når du leier et feriehus, samtykker du i at Lalandia – som formidler av feriehusene – kan gi leietakers navn og nasjonalitet videre til eieren av feriehuset.

Som leietaker inngår du bare avtale med Lalandia om leie av feriehusene, men ettersom feriehusene i siste instans eies av private, vil vi i tilfelle utleieskader i feriehuset, oppgi leietakers personopplysninger i form av navn, adresse, e-postadresse og utleieperiode til feriehuseieren og dennes forsikringsselskap.

Ved å bruke Facebook-siden vår www.facebook.com/Lalandia godtar du felles behandling av opplysninger med Facebook Ireland, blant annet informasjon om likes og kommentarer.

Vi videresender ikke personopplysninger til andre dataansvarlige, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til det, det er til å oppfylle en kontraktrettslig forpliktelse overfor deg, eller vi er rettslig forpliktet til å gjøre det. Normalt vil videresending skje til offentlige myndigheter, revisjonsfirmaer, advokatfirmaer, banker eller forsikringsselskaper.

Vi bruker i tillegg en rekke tredjeparter som oppbevarer og behandler data på våre vegne. Disse databehandlerne er ikke berettiget til å bruke dine personopplysninger til egne formål. Vi bruker i tillegg bare databehandlere innenfor EU/EØS eller land med tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene dine?

Personopplysninger oppbevares i det tidsrommet som er tillatt i henhold til lovgivningen, og vi sletter opplysningene når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de er innhentet til.

Sikkerhet

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mot at personopplysningene tilfeldig eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, tapt, forringet eller kommer uvedkommende i hende, misbrukes eller ellers behandles i strid med lovgivningen.

Ifølge den danske personopplysningsloven skal personopplysningene dine oppbevares på en sikker og fortrolig måte. Vi lagrer opplysningene på datamaskiner med begrenset tilgang. Maskinene er plassert i kontrollerte fasiliteter, og sikkerhetsforanstaltningene våre kontrolleres fortløpende for å avgjøre om de brukeropplysningene vi innehar håndteres forsvarlig, under forutsetning av at vi tar hensyn til dine brukerrettigheter. Vi kan imidlertid ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføring via Internett. Det betyr at det kan være en viss risiko for at uautoriserte personer får tilgang til opplysninger når data sendes og lagres elektronisk. Du oppgir derfor personopplysningene dine på eget ansvar.

Hvis du vil vite hvilke opplysninger vi har lagret

Du har alltid rett til å få innsikt i hvilke personopplysninger Lalandia har registrert om deg. Du vil få personopplysningene i et strukturert, vanlig anvendt og lesbart format.

Du har også rett til å kreve utførelse av rettinger, slettinger eller blokkeringer av opplysninger som er feil, villedende eller på lignende måte behandlet i strid med lovgivningen.

Disse rettighetene har du iht. forordningen for personvern, og hvis du ønsker å henvende deg i denne forbindelse, kan du sende en e-post til info@lalandia.dk.

Hvis du ønsker å komme med innsigelser

Hvis du ønsker å komme med innsigelser mot at vi har registrert personopplysninger om deg, kan du skrive til info@lalandia.dk.

Innsigelse i forbindelse med direkte markedsføring

Hvis personopplysningene brukes til direkte markedsføring, har du også rett til å komme med innsigelser mot behandlingen, der Lalandia ikke lenger vil behandle personopplysningene dine til markedsføringsrettede aktiviteter. Det er mulig ved å sende en e-post til info@lalandia.dk.

Hvis du vil tilbakekalle samtykke til markedsføring

Hvis Lalandia behandler dine personopplysninger på bakgrunn av et samtykke, kan du til enhver tid melde fra til oss at du ønsker å trekke tilbake samtykket, der Lalandia ikke lenger vil behandle dine personopplysninger.

Du må imidlertid være oppmerksom på at så sant du trekker tilbake et samtykke, vil Lalandia ikke lenger ha muligheten til å utøve sine forpliktelser overfor deg. Det betyr f.eks. at vi ikke vil kunne søke opp informasjon knyttet til en tidligere bestilling eller deltakelse i en bestemt konkurranse. Vi kommer heller ikke til å sende deg nyhetsbrev.

Du kan trekke tilbake samtykket ved å sende en e-post til info@lalandia.dk.

Hvis du ønsker å klage

Klage vedr. behandling av personopplysninger skal skje til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: +45 3319 3200, eller via e-post: dt@datatilsynet.dk. Annen generell veiledning og informasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.dk.

Lalandia A/S © Siste oppdatering 18. april 2018