Lejebetingelser

Her kan I læse de generelle lejebetingelser for Lalandia i Rødby. Vi anbefaler vores gæster at gennemlæse lejebetingelserne ved booking af ophold.

Generelle lejebetingelser for Lalandia i Rødby

Bestilling og betaling

Straks efter modtagelse af bestilling pr. telefon fremsender Lalandia lejebevis pr. e-mail med link til onlinebetaling. Ved modtagelse af lejebevis indbetales 1. rate, svarende til 25% af lejebeløbet. Dette skal være betalt senest 48 timer efter bestilling af opholdet. Ved bestilling online betales 1. rate med det samme. Restbeløbet (2. rate) indbetales til Lalandia senest 30 dage før ankomstdatoen. Ved bestilling mindre end 1 måned før ankomst indbetales hele lejebeløbet omgående. Indbetales totalbeløbet ikke som angivet ovenfor, er Lalandia berettiget til at annullere lejemålet og opkræve et reservationsgebyr på 250 kr. pr. reserveret feriehus.

Kontrol af lejebevis

Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig, at periode og hustype er korrekt.

Ændring af reservation

Ændring af reservation mere end 15 dage før ankomstdato kan ske mod betaling af ændringsgebyr på 250 kr. pr. reserveret feriehus. Ændring af reservation mindre end 15 dage før ankomstdato betragtes som afbestilling.  Ændringsgebyr skal betales ved forkortelse af ophold, ændring af ankomstdato eller feriehustype, eller flytning af ophold mellem feriecentre. Undtagelser for betaling af ændringsgebyr: Tilkøb af tillæg for hund, linned samt forlængelse af ophold.

Ændring af navn på lejebevis

Hvis I ønsker at ændre navnet på jeres lejebevis og derved overdrage det til en anden person, har vi mulighed for at foretage ændringen mod et gebyr på 250 kr. Vi skal have besked senest to dage inden ankomst.

Afbestilling af lejemålet

Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, betales et reservationsgebyr på 250 kr. pr. reserveret feriehus. Ved afbestilling mellem 30 dage og 15 dage før ankomst tilbagebetales 50% af lejebeløbet. Afbestiller lejeren mindre end 15 dage før ankomstdagen tilbagebetales intet.

Gebyr på kreditkort

Betalinger med betalingskort bliver pålagt gebyr efter gældende regler og satser fra kortudbyderen. Du kan se gebyrbeløbet på din kvittering.

Easy Finance

Lalandia tilbyder muligheden for finansiering af opholdets samlede pris, der kan betales i 6 månedlige rater mod et gebyr på 300 kr. I tilfælde af annullering af ophold jf. betingelserne ovenfor krediteres gebyret på 300 kr. ikke. Der vil ikke blive afkrævet reservationsgebyr på 250 kr. på annullerede ophold betalt med Easy Finance, ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst.

Sygdoms-afbestillingssikring

Ved bestilling af opholdet anbefaler vi, at I tegner en sygdoms-afbestillingssikring. Sygdoms-afbestillingssikringen bevirker, at lejebeløbet tilbagebetales ved afbestilling eller afbrydelse af opholdet på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende.

Sygdoms-afbestillingssikringen koster 249 kr. pr. feriehus og skal bestilles samtidig med opholdet. Hvis I er nødt til at afbryde jeres ophold, skal I være opmærksomme på at informere vores Servicecenter ved afrejse. Begrundelsen for annulleringen/afbrydelsen af opholdet skal dokumenteres af læge, og lægeattest skal være Lalandia i hænde senest 7 dage efter afbestilling/afbrydelse af opholdet. Når der er betalt sygdoms-afbestillingssikring, og opholdet afbrydes, betales det resterende beløb forholdsmæssigt tilbage.

Lejeprisen inkluderer

Rådighed over feriehuset og dets udstyr i lejeperioden, gratis adgang til Aquadome og slutrengøring ved afrejse. Der kan forekomme variation i møblering af feriehusene, og enkelte feriehuse kan have udstyr ud over det, der er angivet i salgsmaterialer.

Ankomst og afrejse

Check ind fra kl. 15.00. Check-ud er senest kl. 10.00, dog først kl. 13.00 på søndage med efterfølgende lukkedag. Boende gæster har adgang til Aquadome på afrejsedagen. Se oversigt med åbningstider for centeret på lalandia.dk.

Bemærk:

  • På dage, der ligger efter en lukkedag, åbner Lalandia Centret kl. 15.00.

  • På søndage med efterfølgende lukkedag, lukker Lalandia Centret kl. 15.00.

  • På dage, der ligger før eller efter en lukkedag, er der ændrede åbningstider i Lalandia Centret.

Placeringen af feriehuset

Placering af feriehuset oplyses ved ankomst til servicecentret. Grupperejsende prøver vi så vidt muligt at placere i nærheden af hinanden.

Ønsker til placering skal oplyses ved bestilling, dog kan vi ikke garantere en bestemt placering.

Depositum

Ved skole-, sports- og grupperejser betales et depositum på 1.500 kr. pr. feriehus. Depositum opkræves sammen med betalingen for opholdet. Dette beløb tilbagebetales senest 2 uger efter afrejse, hvis der ikke forekommer mangler eller beskadigelser af feriehuset. Bemærk, at der er specielle betingelser for skole-, sports- og grupperejser, som lederen skal underskrive og aflevere ved ankomst.

Rengøring og slutrengøring

Den daglige rengøring foretages af lejeren. Rengøringsrekvisitter findes i feriehuset. Slutrengøring af feriehuset er inkluderet i opholdsprisen. Gæster er selv ansvarlige for opvask, tømning af opvaskemaskine og oprydning ved afrejse, herunder anbringelse af affald i miljøstationer.

Rygning

Alle feriehuse i Lalandia er røgfrie, gælder også e-cigaretter. Det er derfor ikke tilladt at ryge i feriehusene. Overtrædes dette betales et rengøringsgebyr på 1.500 kr..

Lejerens ansvar

Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensregler, som gælder for feriebyen. Lejeren hæfter fuldt ud for feriehusets inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejeren afregnes af denne ved afrejse. Den person, der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt i lejeperioden af de øvrige beboere i feriehuset. Lejeren giver ved bestilling af opholdet samtidig samtykke til, at Lalandia udleverer lejerens persondata i form af navn, adresse, e mail og lejeperiode til feriehusejerens forsikringsselskab i tilfælde af lejerskader i feriehuset i lejeperioden. Feriehuset må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i prislisten. Der skal være en person over 18 år til stede under hele opholdet.

Energiforbrug

Lejeren betaler for eget forbrug i feriehuset. Energiforbrug beregnes ud fra forbruget af el, vand og varme fra kl. 15.00 på ankomstdagen indtil check ud-tidspunktet. Feriehusene er opvarmede med elvarme. Afregning sker ved afrejse. Godkendes forbruget ikke ved afrejse, trækker vi automatisk beløbet fra det betalingskort, I har brugt til at betale for jeres ophold.

Pris for energiforbrug i Rødby 2019:

  • El 2,75 kr. pr. kWh.

  • Vand 95 kr. pr. m3

Reklamationer

Selvom vi gør os umage for at jeres ferie bliver noget helt særligt kan der opstå fejl. Er der ting I er utilfredse med vedr. jeres ophold og leje af feriehuset, skal I først rette henvendelse til Lalandia.

Dette gør I bedst ved at henvende Jer i servicecentret under opholdet, så vi kan afhjælpe fejlen. Ønsker I at reklamere efter I er kommet hjem kan I senest 7 dage efter afrejse skrive til os på minmening@lalandia.dk

Særlige klagemuligheder

Skulle det ske, at vi ikke sammen kan finde en løsning kan I indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning på http://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejning eller via EU’s klageplatform http://ec.europa.eu/odr.

Persondata

Ved booking af et feriehus i Lalandia, gemmer vi personlige oplysninger et år efter afrejse. Ved ja tak til markedsføring, eksempelvis vores nyhedsbreve, gemmer vi data så længe der er samtykke. Få overblik over hvilke oplysninger, Lalandia gemmer, og hvordan et samtykke kan trækkes tilbage her.

Bemærk:

Minimumalderen for lejer er 18 år.

Priser og rabatter

Rabatter kan ikke kombineres.

Vores priser justeres løbende. De aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi gør vores yderste for at tekniske fejl ikke opstår i vores prissætning, men forbeholder os retten til at ophæve en handel grundet tastefejl og/eller trykfejl.

Force majeure

Lalandia kan aflyse eller afbryde lejemålet på grund af force majeure, hvorved forstås: krig, optøjer, strejke, lockout, olie- og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Ved force majeure er Lalandia forpligtet til snarest at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse eller tilbagebetaling af indbetalte beløb.

Lalandia er videoovervåget.