Lejebetingelser

Her kan I læse de generelle lejebetingelser for Lalandia i Billund. Vi anbefaler vores gæster at gennemlæse lejebetingelserne ved booking af ophold.

Generelle lejebetingelser for Lalandia i Billund

Privatejede feriehuse

Feriehusene er privatejede, og Lalandia formidler udlejning af feriehusene. Lejebeviset er en bindende formidlingsaftale, der indgås direkte mellem lejer og Lalandia. Lejeforholdet omfatter nævnte feriehus med alt tilbehør, som angivet i beskrivelsen af feriehuset. Der må udelukkende bo det antal personer i feriehuset, som er angivet i beskrivelsen. Når lejeaftalen bliver indgået, erklærer lejer at være fyldt 18 år og at være myndig.

Bestilling og betaling

 • Telefonbestilling
  Straks efter modtagelse af booking pr. telefon fremsendes lejebevis pr. e-mail med link til onlinebetaling. Ved modtagelse af lejebevis indbetales 1. rate, svarende til 25% af lejebeløbet. Dette skal være betalt senest 48 timer efter bestilling af opholdet. Ved bestilling mindre end 30 dage før ankomst indbetales hele lejebeløbet. Bemærk: Jeres ophold bliver automatisk annulleret, hvis 1. rate ikke betales inden for betalingsfristen.

 • Onlinebestilling
  Ved bestilling online betales 1. rate med det samme. Restbeløbet (2. rate) indbetales senest 30 dage før ankomstdatoen. Ved bestilling mindre end 30 dage før ankomst indbetales hele lejebeløbet.

 • Bekræftelse
  Jeres bestilling er først endeligt bekræftet, når I har modtaget en mail med jeres lejebevis.

 • Manglende indbetaling af 2. rate
  Hvis rate 2 ikke betales senest 20 dage før ankomst er Lalandia berettiget til at annullere lejemålet. Indbetalte beløb (rate 1) vil ikke blive refunderet.

Læs mere under afbestilling af lejemålet.

Kontrol af lejebevis

Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig, at periode og hustype er korrekt.

Ændring af reservation

Ændring af reservation mere end 15 dage før ankomstdato kan ske mod betaling af ændringsgebyr på 250 kr. pr. reserveret feriehus. Ændringsgebyr skal betales ved forkortelse af ophold, ændring af ankomstdato eller feriehustype, eller flytning af ophold mellem feriecentre. Undtagelser for betaling af ændringsgebyr: Tilkøb af tillæg for hund, linned samt forlængelse af ophold. Det er ikke muligt at ændre en reservation mindre end 15 dage før ankomstdato.

Afbestilling af lejemålet

Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, betales et afbestillingsgebyr på 250 kr. pr. reserveret feriehus. Ved afbestilling mellem 30 dage og 20 dage før ankomst betales et afbestillingsgebyr på 25% af det fulde lejebeløb. Ved afbestilling mindre end 20 dage før ankomstdagen tilbagebetales intet. Er det fulde beløb endnu ikke betalt, er Lalandia berettiget til at opkræve det fulde lejebeløb.

Afbestilling af sen afrejse (tilvalg)

For tilvalget sen afrejse gælder de almindelige betingelser for afbestilling (se ovenfor), hvis I vælger at afbestille jeres ophold.
Hvis I udelukkende ønsker at afbestille sen afrejse, er det muligt op til 15 dage inden jeres ankomstdato.

Gebyr på kreditkort

Betalinger med betalingskort bliver pålagt gebyr efter gældende regler og satser fra kortudbyderen. Du kan se gebyrbeløbet på din kvittering.

Lalandia Tryghedspakke

Vi anbefaler at bestille vores Tryghedspakke, når I booker et ophold i Lalandia. Så er I sikret, hvis I pludselig modtager en invitation til en stor fest eller andet, som gør at I har behov for at ændre eller annullere jeres booking. Denne dækning er ikke en del af jeres egne forsikringer eller betalingskortets afbestillingsforsikring, men opnås kun med Lalandia Tryghedspakke. Tryghedspakken dækker også ved sygdom. Tryghedspakken koster 249 kr. pr. feriehus og skal bestilles samtidig med opholdet.

Sådan er I dækket

Herunder kan I se, hvordan Tryghedspakken dækker ved behov for ændringer hhv. med mere og mindre end 15 dage til ankomst.

Mere end 15 dage før ankomst

 • Ændring af ankomstdato
  I kan ændre jeres booking uanset årsag og uden merpris; I betaler ikke et ændringsgebyr, og skal udelukkende betale en eventuel difference mellem det nuværende og det nye ophold.
 • Annullering af ophold
  I kan frit annullere jeres ophold, den eneste udgift er prisen på Tryghedspakken.

Mindre end 15 dage før ankomst

 • Sygdom før eller under jeres ophold
  Ved sygdom dækker Tryghedspakken både ved sygdom inden jeres ophold, og hvis uheldet er ude og I bliver syge, mens I er i Lalandia, og må afbryde jeres ophold på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende.
  Hvis I er nødt til at afbryde jeres ophold, skal I være opmærksomme på at informere vores Servicecenter ved afrejse. Begrundelsen for annulleringen/afbrydelsen af opholdet skal dokumenteres af læge, og lægeattest skal være Lalandia i hænde senest 7 dage efter afbestilling/afbrydelse af opholdet. Når I har bestilt Tryghedspakken, og opholdet afbrydes, returneres beløbet, der svarer til den resterende del af opholdet.

Hunde

Jeres hund er velkommen i feriehuset mod betaling af et rengøringstillæg på 275 kr. pr. hund. Vi tager forbehold for prisændringer. I må maks. medbringe to hunde per feriehus; oplyses ved bestilling eller mindst 15 dage før ankomst. Medbringes hunde uden forudbetalt rengøringstillæg opkræves et gebyr på 1.500 kr. På feriehusets grund og i feriehusområdet skal hunden være i snor af hensyn til naboerne.

Opladning af elbil

Det er udelukkende tilladt at oplade jeres elbil i feriehuset, hvis feriehuset har en ladeboks monteret.
Har I ikke booket et feriehus med ladeboks, kan I benytte Clever ladestationerne ved Lalandia Centret.

Læs mere

Ladebokse kan være udsolgt

Bemærk, feriehuse med ladeboks kan være udsolgt, selvom I har modtaget en bekræftelse. I de tilfælde vil vi returnere jeres gebyr, og henviser til vores elladestandere ved feriecentret.

Lejeprisen inkluderer

Rådighed over feriehuset og dets udstyr i lejeperioden, gratis adgang til Aquadome og slutrengøring ved afrejse. Der kan forekomme variation i møblering af feriehusene, og enkelte feriehuse kan have udstyr ud over det, der er angivet i salgsmaterialer.

Ankomst og afrejse

Ankomst fra kl. 15.00. afrejse er senest kl. 10.00. Hvis I har tilkøbt sen afrejse kan I blive i feriehuset indtil kl. 13.00. Boende gæster har adgang til Aquadome på afrejsedagen. Se oversigt med åbningstider for centeret på lalandia.dk.

Bemærk:

 • På dage, der ligger efter en lukkedag, åbner Lalandia Centret kl. 14.00.

 • På søndage med efterfølgende lukkedag, lukker Lalandia Centret kl. 17.00.

Placeringen af feriehuset

Tre dage inden ankomst fremsendes information om vejnavn for feriehuset og vejledning i brug af pinkode til hus og bomanlæg. Grupperejsende prøver vi så vidt muligt at placere i nærheden af hinanden.

Ønsker til placering skal oplyses ved bestilling, dog kan vi ikke garantere en bestemt placering.

Depositum

Ved skole-, sports- og grupperejser betales et depositum på 1.500 kr. pr. feriehus. Depositum opkræves sammen med betalingen for opholdet. Dette beløb tilbagebetales senest 2 uger efter afrejse, hvis der ikke forekommer mangler eller beskadigelser af feriehuset.

Rengøring og slutrengøring

Den daglige rengøring foretages af lejeren. Rengøringsrekvisitter findes i feriehuset. Slutrengøring af feriehuset er inkluderet i opholdsprisen. Gæster er selv ansvarlige for opvask, tømning af opvaskemaskine og oprydning ved afrejse, herunder anbringelse af affald i miljøstationer.

Rygning

Alle feriehuse i Lalandia er røgfrie, gælder også e-cigaretter. Det er derfor ikke tilladt at ryge i feriehusene. Overtrædes dette betales et rengøringsgebyr på 1.500 kr.

Dronebrug ved Lalandia

Da Lalandia ligger tæt ved Billund Lufthavn, er det pga. sikkerhedshensyn ikke tilladt at bruge droner.

Støjgener

Da vi opfører nye feriehuse i et mindre område, kan der forekomme støjgener ved enkelte feriehuse.

Lejerens ansvar

Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensregler, som gælder for feriebyen. Lejeren hæfter fuldt ud for feriehusets inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejeren afregnes af denne ved afrejse. Den person, der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt i lejeperioden af de øvrige beboere i feriehuset. Lejeren giver ved bestilling af opholdet samtidig samtykke til, at Lalandia udleverer lejerens persondata i form af navn, adresse, e mail og lejeperiode til feriehusejerens forsikringsselskab i tilfælde af lejerskader i feriehuset i lejeperioden. Feriehuset må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i prislisten. Der skal være en person over 18 år til stede under hele opholdet.

Energiforbrug

Lejeren betaler for eget forbrug i feriehuset. Energiforbrug beregnes ud fra forbruget af el, vand og varme fra kl. 15.00 på ankomstdagen indtil afrejsetidspunktet. Feriehusene er opvarmede med fjernvarme. Afregning sker ved afrejse. Godkendes forbruget ikke ved afrejse, trækker vi automatisk beløbet fra det betalingskort, I har brugt til at betale for jeres ophold.

Priser for energiforbrug i Billund:

 • El 3,00 kr. pr. kWh

 • Vand 95 kr. pr. m3

 • Varme 1,10 kr. pr. kWh

Priserne er vejledende ift. markedet. Vi tager derfor forbehold for prisændringer.

Adgang til faciliteter

Der kan være faciliteter med begrænset adgang under jeres ophold. Der kan være områder i Lalandia, som midlertidig lukkes, fordi der skal foretages rengøring eller vedligeholdelse, eller områder, som vil være lukkede under hele opholdet. Dette giver ikke anledning til refusion af dele eller hele jeres ophold i Lalandia.

Reklamationer

Selvom vi gør os umage for at jeres ferie bliver noget helt særligt kan der opstå fejl. Er der ting I er utilfredse med vedr. jeres ophold og leje af feriehuset, skal I først rette henvendelse til Lalandia.

Dette gør I bedst ved at henvende Jer i servicecentret under opholdet, så vi kan afhjælpe fejlen. Ønsker I at reklamere efter I er kommet hjem kan I senest 7 dage efter afrejse skrive til os på minmening@lalandia.dk

Særlige klagemuligheder

Skulle det ske, at vi ikke sammen kan finde en løsning kan I indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning på http://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejning eller via EU’s klageplatform http://ec.europa.eu/odr.

Persondata

Ved booking af et feriehus i Lalandia, gemmer vi personlige oplysninger et år efter afrejse. Ved ja tak til markedsføring, eksempelvis vores nyhedsbreve, gemmer vi data så længe der er samtykke. Få overblik over hvilke oplysninger, Lalandia gemmer, og hvordan et samtykke kan trækkes tilbage her.

Bemærk:

Minimumalderen for lejer er 18 år.

Priser og rabatter

Rabatter kan ikke kombineres.

Vores priser justeres løbende. De aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi gør vores yderste for at tekniske fejl ikke opstår i vores prissætning, men forbeholder os retten til at ophæve en handel grundet tastefejl og/eller trykfejl.

Force majeure

Lalandia kan aflyse eller afbryde lejemålet på grund af force majeure, hvorved forstås: krig, optøjer, strejke, lockout, olie- og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Ved force majeure er Lalandia forpligtet til snarest at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse eller tilbagebetaling af indbetalte beløb.

Lalandia er videoovervåget.